Project

Het Huis van Albrandswaard

Het nieuwe gemeentehuis met een bvo van 2.700 m² is een maximaal open, transparant kantoorgebouw, waarbij de raadzaal, publieksbalie, werkplekken en sporthal met elkaar verbonden  zijn.

Locatie:
Rhoon
Opdrachtgever:
Gemeente Albrandswaard
Architect:
Gortemaker Algra Feenstra - Rotterdam
Aannemer:
Bouwonderneming Stout - Hardinxveld-Giessendam

BEKIJK DE VIDEO

Projectinformatie

Beton in zijn zichtbaar mooiste vorm

Sinds juni 2021 kunnen inwoners van de kernen Rhoon, Poortugaal en Portland terecht in het Huis van Albrandswaard. Het nieuwe gemeentehuis valt op door zijn ronde vormen en de toepassing van veel glas. Bovendien is de gehele betonconstructie in het zicht gebleven.

Voor architectenbureau Gortemaker Algra Feenstra en in opdracht van de gemeente Albrandswaard heeft SWINN de complete hoofddraagconstructie voor de nieuwbouw ontworpen. Het gebouw, met een oppervlakte van ruim 2.700 m2 BVO, telt een maximale hoogte van 11 meter. Op maaiveldniveau zijn parkeerplekken, een fietsenstalling, een radio-omroep en facilitaire en technische ruimtes ingericht, terwijl de eerste verdieping ruimte biedt aan de entree en publieksfuncties. Op dakniveau zijn de kantoorruimtes voor Stichting Welzijn Albrandswaard, het wijkteam, flexwerkplekken en een dakterras voor de gemeente geclusterd. “Aanvankelijk was de vorm van de nieuwbouw ingewikkelder, omdat de ronde vorm op elke verdieping versprong”, vertelt Alexander van den Berg, projectleider bij SWINN. “Uit architectonische en functionele overwegingen is dit later teruggebracht tot sec de bovenste verdieping. Om een ruwe look & feel te borgen, is bovendien gekozen voor constructiebeton in plaats van zichtbeton.”

Ter ondersteuning van de loopbrug zijn prefab heipalen gebruikt, die op een tussenzandlaag staan. “Om teveel zetting tijdens de gebouwlevensduur te voorkomen, is het gemeentehuis zelf op een diepere zandlaag gefundeerd”, aldus Van den Berg. “Om heitrillingen naar de metrolijn te ondervangen, zijn 32 meter lange HEK combipalen gebruikt. Bovendien zijn de loopbrug en het gemeentehuis gedilateerd. De constructies kunnen dus vrij van elkaar vervormen.” De betonfundering en betonvloeren zijn volledig in het werk gestort, vertelt hij. “Met name vanwege de bijzondere vorm, de niveauverschillen van de diverse functies én de bouwfysische knip die gemaakt moest worden. De onderzijde van de verdiepingsvloeren betreft zichtwerk. Daarom kon de vloer die naar buiten doorloopt, niet geïsoleerd worden. Om een koudebrug vanaf de onderzijde van deze tweede verdiepingsvloer te voorkomen, is een Isokorf koudebrug-onderbrekingssysteem aangebracht. De vloer is bovendien zodanig uitgeëngineerd, dat deze nog altijd over de complete verdieping kan afdragen als ware een doorgestorte vloer.”

SWINN heeft de betonconstructie samen met de architect en installatieadviseur uitgewerkt en afgestemd in een 3D-model. Een uitkomst, volgens Van den Berg, gezien de complexiteit van de gebouwvormen. “Er waren veel onderdelen waarbij de 3D uitwerking constructieve elementen goed inzichtelijk maakte voor eenieder. Tevens kon het constructieve model als basis dienen voor het 3D rekenmodel.”