Constructieve veiligheid

Veiligheid staat bij ons voorop.

Het is uiteraard onze belangrijkste taak om een veilige constructie te ontwerpen. Onze hoofdconstructeur verricht de controle op de tekeningen en berekeningen van derden. Zo bewaken we de constructieve samenhang.

Constructieve veiligheid beperkt zich niet tot het ontwerp.
We weten dat de grootste risico’s ontstaan tijdens de uitvoeringsfase, als meerdere partijen zich met de constructieonderdelen gaan bezighouden. Juist in die fase nemen wij graag het initiatief om een deel van de coördinerende taak van de aannemer over te nemen. Met onze expertise houden we namelijk een goed overzicht over alle bouwaspecten. Veiligheid staat immers voorop!