Privacyverklaring

SWINN B.V. gevestigd aan de Stavorenweg 4 in Gouda, hierna te noemen SWINN is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Stavorenweg 4, 2803 PT Gouda, +31(0)182 615 655, www.swinn.nl, info@swinn.nl.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

SWINN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van u verwerken:

2. Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

2.1. Nieuwsbrief

Wij bieden een digitale nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze projecten en overig nieuws. Uw e-mailadres wordt slechts met uw toestemming aan de lijst van abonnees toegevoegd. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Wij verwerken hiervoor uw e-mailadres en, indien door u opgegeven, uw bedrijfsnaam en voor- en achternaam.

2.2. Zakelijke relaties

Persoonsgegevens van onze zakelijke relaties worden verwerkt om op een goede en effectieve wijze onze producten en diensten te leveren. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:

2.3. Sollicitaties

Om te besluiten over het al dan niet aannemen van een sollicitant of om een sollicitatiebrief te beantwoorden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SWINN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

4. Delen van persoonsgegevens met derden

SWINN verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan andere partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SWINN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

5. Cookies en Google Analytics

De website van SWINN gebruikt alleen technische en analytische cookies. Deze cookies worden door de dienst Google Analytics gebruikt om de statistieken bij te houden van onze website, waarbij de gegevens niet te herleiden zijn tot een individu. Dit wordt gedaan door het bedrijf Google. Meer over het privacybeleid van Google leest u op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy.

De statistieken laten het bezoek- en klikgedrag op de website zien. Hiermee optimaliseren wij de informatie die op de site te zien is. Deze gegevens worden door SWINN niet aan derden verstrekt.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SWINN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijderen, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@swinn.nl.

SWINN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SWINN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@swinn.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25-5-2018.