Transformatie

Spannende ontwerpen en uitdagingen.

Van kantoorpand naar woningen of een nieuw leven voor een monumentaal pand? Een tweede leven geven aan een gebouw leidt tot spannende ontwerpen en uitdagingen. De ‘oude’ constructie een nieuwe bestemming geven: daar gaat ons constructiehart sneller van kloppen!

Er zijn twee manieren om richting te geven aan een functiewijziging.
Eén is om te kijken wat je met een ‘oud’ gebouw kunt gaan doen. De ander is om te denken vanuit een wens. Onze visie is om bij een transformatie beide manieren te combineren. Zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande constructies en daar waar nodig aanvullende constructieve voorzieningen ontwerpen. Om de haalbaarheid van een transformatie te bepalen beginnen we met een onderzoek naar de draagconstructie. Dit doen we door middel van archiefonderzoek, eventueel in combinatie met betononderzoek.

SWINN heeft geïnvesteerd in een wapeningsscanner die helpt de betonconstructies vooraf nauwkeurig in kaart te brengen. Zo kunnen onze ontwerpers goed voorbereid aan de slag.

Bij een functiewijziging van een gebouw houden we uiteraard rekening met de vloerbelasting en het draagvermogen van de fundering. Maar ook bestuderen we of we het gebouw kunnen optoppen met een extra verdieping of uitbouw. Dit kan financieel erg interessant zijn en net het verschil maken in haalbaarheid van een project.