De grootste warmtepomp van Nederland

gepubliceerd op:

In opdracht van Energiebedrijf Eneco ontwerpt SWINN de constructie voor het nieuwe warmtepompgebouw voor de grootste warmtepomp van Nederland.

Deze warmtepomp wordt in Overvecht gebouwd en haalt voldoende warmte uit het Utrechts rioolwater om 10.000 huishoudens te voorzien van warm water. Onlangs hebben Eneco en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, als eigenaar van de rioolwaterzuivering, een overeenkomst getekend.

Energieneutraal Utrecht
De installatie die verrijst naast de nieuwe zuivering moet in 2021 klaar zijn. Ze produceert dan 25 Megawatt energie in de vorm van warmte. Dat is vergelijkbaar met de energie van acht of negen grote windturbines. 
De locatie van de warmtepomp is niet alleen gunstig vanwege de ligging direct naast de zuiveringsinstallatie, deze ligt ook onder de rook van de traditionele centrale van de stadsverwarming. Door de warmtepomp hoeft daar minder fossiele brandstof verstookt te worden. 
De gemeente Utrecht ziet de komst van de installatie als een welkome bijdrage aan haar streven de stad in 2030 energieneutraal te maken.

Constructieontwerp SWINN
SWINN ontwerpt de constructie voor het warmtepompgebouw van 1.500 m² en de fundering voor 2 buffervaten, ieder met een volume van 2.500 m³. 
Met het besef voor de leidende rol van procesinstallaties ontwerpt SWINN een gebouw met zo min mogelijk kolommen in de ruimtes waar equipment staat. In het ontwerp wordt door SWINN rekening gehouden met aspecten zoals trillingen door equipment, uitzettingen van leidingen en de uitvoerbaarheid op een industrieel terrein. 

Bronvermelding: AD 3-10-2018