Karsp!

gepubliceerd op:

De sloop kan beginnen. Het huidige kantoorgebouw aan de Karspeldreef 4 in Amsterdam Z-O maakt plaats voor project Karsp!

Een prachtig project van Wonam om bij betrokken te zijn en hiervoor de hoofddraagconstructie de ontwerpen.
Karsp! omvat twee geometrisch gelijke torens van verschillende hoogten met een bvo van ca. 27.000 m².
Naast 274 woningen en een klein commercieel/ maatschappelijk programma, komt er een ondergrondse, tweelaagse parkeergarage van ca. 4.000 m² met zo’n 100 parkeerplaatsen en een fietsenstalling met ca. 800 stallingsplaatsen.

Ontwerpproces

Het ontwerpproces is altijd een boeiend proces waarin wij een wezenlijke bijdrage leveren als constructieadviseur. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor Karsp! waar we samen met het ontwerpteam op zoek gingen naar de best mogelijke oplossingen, waarin veiligheid en kosten centraal stonden.

Tunnelsysteem

Karsp! is een mooi voorbeeld. Voor dit project bleek een tunnelsysteem het meest economische ontwerp.
Voor het ontwerp van OZ hebben wij verschillende alternatieven bestudeerd zoals prefab, dragende en niet dragende gevels en in het werk gestort beton. Uiteindelijk is, in overleg met UBA, voor een tunnelsysteem gekozen dat zorgt voor een heldere structuur met duidelijke verticale draaglijnen.