Kindercampus Rembrandtkwartier feestelijk geopend

gepubliceerd op:

Maandag werd de Kindercampus Rembrandtkwartier feestelijk geopend onder toeziend oog van de leerlingen van de drie scholen Daltonbasisschool ’t Prisma, de Godfried Bomansschool en J.H. Snijders.

Wethouder Onderwijs, Johanna Besteman, is trots op het eindresultaat: ‘Het is een bijzonder proces geweest. Met als resultaat drie schoolbesturen met verschillende onderwijsconcepten samen ondergebracht in één duurzaam gebouw’.

Multifunctioneel

Het nieuwe onderwijsgebouw met 2 bouwlagen en een bvo van circa 4.850 m2 huisvest naast de drie scholen ook een kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.

Integraal ontwerp

Het ontwerp van de school en schoolpleinen hebben wij met architectenbureau INBO en in nauwe samenwerking met de drie scholen en de gemeente. Het resultaat van deze samenwerking is een energie- en onderhoudsarm schoolgebouw dat naadloos aansluit op de huidige onderwijsvisies van de drie scholen. Ook de openbare ruimte rondom het gebouw is opnieuw ingericht, zodat er één mooi geheel is ontstaan voor zowel de scholen als voor de omwonenden. Zo zijn de speelplekken ook buiten schooltijden te gebruiken.