Nieuw Beroepscampus in Middelharnis

gepubliceerd op:

In Middelharnis wordt hard gewerkt aan de nieuwe Beroepscampus. Een bijzonder project omdat de campus straks zowel een VMBO als een MBO huisvest; een doorgaande leerweg in één schoolgebouw dat redelijk uniek is in Nederland.

Het project bestaat uit twee fasen: een zuidelijk en een noordelijk gebouw, dat na realisatie één geheel wordt. Als eerste wordt ‘nieuwbouw zuid’ gebouwd, bestemd voor de leerweg VMBO-MBO.

Een generiek kader met een specifieke invulling

Het gebouw heeft een helder bouwconcept en krijgt een gelaagde structuur waardoor het toekomstgericht en flexibel is. RoosRos maakte bij het ontwerp onderscheid tussen een permanent deel en flexibele delen van het gebouw. Hierbij is het permanente deel het generieke kader van hoge kwaliteit dat met flexibele en wijzigende interieurs ingevuld kan worden, zodat het in de toekomst ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden.

Het constructieve ontwerp

Het constructieve ontwerp bestaat uit een staalconstructie met kanaalplaatvloeren. De kolommen staan in een raster van 7,8 bij 7,8 meter, wat het beste aansluit op het gros van de onderwijsruimten. Door dit raster consequent door te voeren is een grote mate van repetitie bereikt wat gunstig was voor de constructieve bouwkosten.
Door de vloerliggers uit te voeren als geïntegreerde liggers zijn de vloeren aan de onderzijde geheel vlak. Dit geeft flexibiliteit voor de indeling van installaties, nu en in de toekomst.
Het onregelmatige beeld van de gevel is gerealiseerd met dragende prefab betonelementen. De penanten lijken willekeurig geplaatst maar op posities waar liggers aankomen is vanzelfsprekend een doorgaande dragende lijn aanwezig.

De bouwplanning

De bouw van de nieuwe Beroepscampus ligt volgens Vaessen Bouwbedrijf goed op schema. De oplevering vindt naar verwachting eind december plaats zodat de vmbo-leerlingen van de RGO en studenten van Albeda en Techniek College Rotterdam begin 2021 naar het nieuwe gebouw verhuizen.

Als dit deel gereed is, wordt ‘nieuwbouw noord’ gebouwd op de plaats waar nu nog RGO vmbo is gehuisvest. In dit bouwdeel komen de onderwijsinstellingen RGO, CSG Prins Maurits, Lentiz en een aantal ondernemers.

Fotograaf: Lucas van der Wee