Nieuw gebouw Erfgooiers College

gepubliceerd op:

Op de huidige locatie van het Erfgooiers College, aan de Graaf Wichman in Huizen, wordt in opdracht van Lithos Bouw & Ontwikkeling nog deze maand gestart met de nieuwbouw. Samen met ZEEP architecten hebben wij het ontwerp gemaakt van het nieuwe onderwijsgebouw met een bvo van 6.600 m².

De onderwijsvisie van het Erfgooiers College stond centraal bij het ontwerp, welke kortweg behoefte heeft aan andersoortige ruimtes naast een lokaal. Zo komen er bijvoorbeeld studiepleinen, stilte- en duoplekken. De verschillende vakdomeinen hebben elk hun eigen plek in het gebouw en 3 verschillende trappen zorgen voor de verticale doorstroming.

De constructie

Om plaats te maken voor de nieuwbouw is eerst een gedeelte van het bestaande schoolgebouw gesloopt. In het deel dat is blijven staan wordt les gegeven totdat het nieuwe pand in gebruik genomen kan worden. Vanzelfsprekend hebben wij de berekeningen van het oude schoolpand gecontroleerd ter verificatie dat het gebouw, ook zonder het gesloopte deel, stabiel is.

De aulavloer en fundering worden in het werk gestort, de rest van de constructie wordt grotendeels prefab aangeleverd. Prefab gevelelementen en een stalen raamwerk van geïntegreerde liggers en kolommen dragen de kanaalplaatvloeren. Dit systeem zal voor een relatief korte bouwtijd zorgen.

Ter plaatse van de aula wordt gebruik gemaakt van twee stalen vakwerkspanten. Hiermee wordt een grote kolomvrije ruimte gecreëerd. Deze spanten zijn drie verdiepingen hoog, waardoor zij op een efficiënte manier de belasting dragen en daardoor de vloerhoogte tot een minimum beperkt kan worden.