Nieuw pand voor IC en geboortezorg

gepubliceerd op:

Afgelopen maand is de uitbreiding van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht van start gegaan. Achter het bestaande gebouw komt een nieuw pand met 3 verdiepingen. Daarnaast komen er 2 nieuwe bouwlagen boven op een bestaande vleugel van het ziekenhuis. Al met al gaat het om een uitbreiding van ruim 7.000 m².

De nieuwbouw gaat onderdak bieden aan een centrum voor geboortezorg, een Intensive Care Unit (IC) en twee verpleegafdelingen. In opdracht van het St. Antionius Ziekenhuis/de Jong Gortemaker Algra architecten vervulde SWINN de rol als adviseur constructies. De nieuwe afdelingen worden begin 2018 in gebruik genomen.

Nieuw centrum voor geboortezorg in Utrecht
Het St. Antonius Ziekenhuis contracteerde bouwcombinatie Laudy-Engie VOF om de nieuwbouw te realiseren. Op 12 december ging de eerste paal de grond in.

Het meest in het oog springende onderdeel van de bouw is het nieuwe centrum voor geboortezorg. Dat krijgt onder meer 32 comfortabele, sfeervolle gezinssuites. De suites hebben een slaapbank voor de partner, een douche en een wc.

Het nieuwe centrum werkt volgens de principes van Family Centered Care: moeder en kind blijven altijd bij elkaar in het nieuwe centrum, ook als een van de twee extra zorg nodig heeft.

Er vinden straks niet alleen bevallingen op medische indicatie plaats. Ook vrouwen die zonder medische aanleiding in het ziekenhuis willen bevallen kunnen er terecht, samen met de eigen verloskundige en kraamzorg.

Breder zorgaanbod dankzij IC
Dankzij de nieuwbouw krijgt de regio Utrecht er ook een Intensive Care Unit bij. De unit krijgt eerst zes en later mogelijk acht bedden. Door deze uitbreiding kunnen vanaf 2018 meer complexe behandelingen in het ziekenhuis in Utrecht worden uitgevoerd. De patiënten uit de regio krijgen hierdoor een groter zorgaanbod.