Notting Hill, 2e woongebouw van Hyde Park

gepubliceerd op:

De ontwikkeling van woonwijk Hyde Park, gelegen naast NS-station Hoofddorp, gaat zeer voorspoedig. De bouw van het tweede woongebouw ‘Notting Hill’ is in volle gang.

Notting Hill wordt gevormd door zes in elkaar grijpende appartementengebouwen, met elk een eigen karakter, rond een binnentuin.
Deze zes ‘huizen’ bevatten samen 310 gevarieerde woningen. Verder voorziet dit project in een gezamenlijke plint met publieke functies, waaronder winkels en horecagelegenheden, een fietsenstalling en een ondergrondse parkeergarage van 6.000 m2 met 160 parkeerplaatsen.

Kosten besparen met efficiënt bouwsysteem

Voor de constructie is gezocht naar een efficiënt bouwsysteem. In nauw overleg met de aannemer/ontwikkelaar KBM en architect MVSA is het ontwerp zo gemaakt dat het project geschikt was om in tunnelbouw uit te voeren met twee verschillende stramienmaten. Dit heeft geresulteerd in een snelle en economische bouwmethode. Er is zo ontworpen dat veel wandsparingen, prefab balkons, trappenhuizen en liftkernen dezelfde maatvoering hebben. Binnen de architectuur van 6 verschillende “woonblokken” met een eigen karakter is dit een behoorlijke uitdaging geweest met veel interactie tussen MVSA en SWINN.

Bij het constructieve ontwerp is veel aandacht besteed aan een logische afdracht van de bouwmuren op de ondergelegen kolomstructuur van de parkeergarage, waarbij de bouwmuren als wandligger gebruikt worden; zo voorkomen we dure overdrachtsconstructies. De ondergrondse parkeergarage wordt in het werk gestort en is gefundeerd op Fundex - Combipalen. De constructie van de binnentuin is gedilateerd van de woningblokken en wordt gemaakt met een gewichtsbesparende vloer.

Gebiedstransformatie

Met Hyde Park in Hoofddorp wordt het voormalig kantorenpark Beukenhorst-West getransformeerd tot een autoluwe en gasloze woonwijk. Na woongebouw ‘Kensington’ is ‘Notting Hill’ zoals eerder genoemd het tweede woongebouw van deze gebiedstransformatie.
Uiteindelijk realiseren Snippe Projecten B.V., BPD Gebiedsontwikkeling en de aandeelhouders van Hyde Park gezamenlijk tussen de 3.000 en 4.000 woningen in deze nieuwste woonwijk.

Medio 2024 vindt de oplevering van woongebouw Notting Hill, met een totale omvang van ruim 35.000 m² bvo, plaats.