StudentenSTAALprijs gewonnen door collega Henk

gepubliceerd op:

Tijdens de Nationale Staalbouwdag afgelopen dinsdag, werd onze collega Henk Bregman (2e van links) winnaar van de Bachelor studenten-STAALprijs 2016 met zijn afstudeerproject ‘Vakwerken in hoge-sterktestaal. Materiaal- en kostenbesparing door het gebruik van S355 en S460 in vakwerken’.

Onderzoek
De centrale vraag die Henk in het onderzoek stelt is:
'Wat voor effect heeft het gebruik van hoge sterkte staal in vakwerken op het eigen gewicht en de kosten, in vergelijking met vakwerken in regulier staal bij een standaard stalen hal?'

Aan de hand van een viertal variabelen heeft hij in totaal 36 varianten onderzocht. Nadat hij eerst de vakwerken gedimensioneerd had, heeft hij aan de hand daarvan de materiaal-, afwerkings- en fabricagekosten bepaald.

Conclusie
De conclusie van het onderzoek is dat het gebruik van hoge sterkte staal in vakwerken leidt tot materiaal- en kostenbesparing.
De keuze voor hoge sterkte staal bij grotere overspanningen blijkt een sneeuwbaleffect aan besparingen te ontketenen dat doorwerkt op het afwerkniveau en in energiekosten.

Jury
De jury is enthousiast over de intelligente en originele aanpak van de studie, doordat er zowel gerekend is aan staal als aan geld. Hierdoor geeft het onderzoek veel inzicht in het besparende effect van de keuze voor hoge sterkte staal.

‘Geweldig hoe met een slimmer uitgekiende constructie het effect van zevenmijlslaarzen wordt bereikt!’ was slechts één uitspraak die het enthousiasme van de jury onmiskenbaar laat zien.