The Family

gepubliceerd op:

Het nieuwe woongebouw The Family aan de Spoorzone in Delft draagt bij aan betaalbare woningen in de Delftse woningmarkt. Het complex omvat 94 appartementen, deels boven op een parkeergarage.

In opdracht van BPD en in samenwerking met ANA Architecten hebben wij dit complex ontworpen met woningen van één en meerdere woonlagen, met diverse functionele buitenruimtes voor verschillende leeftijdsgroepen.
Daarnaast heeft het gebouw voor de gezinnen een gezamenlijke opslag en klusruimte en groene terrassen op diverse niveaus.

Constructief ontwerp

De constructie is onderverdeeld in twee bouwdelen; een hoogbouw en een lager bouwdeel.
Beide delen betreffen in het werk gestorte wanden met een breedplaat vloerconstructie. De toren staat hierbij, ter plaatse van de entree, op slanke V kolommen om in een open entree te kunnen voorzien.

De projectlocatie van The Family is gelegen naast de zuidingang van de tunnelbak van het tracé Rotterdam-Den Haag. Ten tijde van de bouw van de tunnelbak zijn damwanden ingebracht die verankerd waren met ankers voorzien van groutproppen. De ankers zijn verwijderd maar de groutproppen zijn achtergebleven en een deel hiervan zit onder het gebouw. Zowel bij het ontwerp als bij de uitvoering van de nieuwe palen moet hiermee rekening gehouden worden door middel van voorheien of voorprikken.

Planning

De bouw start naar verwachting in het 3e kwartaal van dit jaar.