Project

De President

De President is een nieuw herontwikkeld complex met 157 appartementen, 2 penthouses met royaal dakterras en een 2-laagse half verdiepte parkeergarage.

Locatie:
Den Haag
Opdrachtgever:
Queenstaete III B.V. - Den Haag
Architect:
Klunder Architecten - Rotterdam
Aannemer:
Heembouw Wonen - Roelofarendsveen

Projectinformatie

Na een sloop- en bouwperiode van 2 jaar is op 20 juni nieuwbouwproject 'De President' in Den Haag opgeleverd. De President is onderdeel van de herontwikkeling van het verouderde kantorengebied aan het Haagse Verhulstplein en omvat 157 appartementen (133 vrije sector huurappartementen, 22 koopappartementen en 2 penthouses) evenals een tweelaagse parkeergarage. Het woongebouw ligt op de hoek van de Conradkade en President Kennedylaan en beschikt over gevels van gele baksteen, bruingrijze kunststof kozijnen en kaders in schoon prefab beton.

'De President' is ontwikkeld door ontwikkelcombinatie Conradstaete I (Zeilstra Vastgoedmanagement, Heembouw Wonen Ontwikkeling en Mahler Vastgoed Ontwikkeling). Samen met Klunder Architecten maakten wij het ontwerp voor de nieuwbouw, dat op de plek van twee leegstaande kantoorgebouwen is gerealiseerd.

Keldervloer als fundering op het Verhulstplein
Door integraal te werken voorkomt SWINN hoge bouwkosten. Op het Verhulstplein in Den Haag staan veel kantoren leeg. De gemeente Den Haag heeft hier een woonplein met veel groen laten realiseren. De twee naast elkaar staande kantoren Verhulstplein 14 en 17 zijn gesloopt en herontwikkeld tot een wooncomplex met 157 nieuwbouwappartementen, ‘De President’ genaamd, met daaronder een half verdiepte tweelaagse parkeergarage. SWINN werd al vroeg betrokken in het ontwerpproces, waardoor het integraal zijn expertise heeft in kunnen zetten. Dit leidde tot een constructieve oplossing om de parkeerkelder op zo’n diepte te positioneren, dat de keldervloer meteen dienstdoet als plaatfundering. Door deze oplossing was er geen extra paalfundering nodig. De belasting wordt nu via verdikte stroken rechtstreeks op de harde zandlaag afgedragen. Dit zorgt ervoor dat het ontwerp bijzonder kostenefficiënt is. Door het gebruik van de eindige-elementenmethode kon berekend worden hoe om te gaan met de vele sparingen in de betonwanden.

Innovatieve tunnelgietbouw
Voor de bouw van het complex is gekozen voor tunnelgietbouw met een beuk van 10 meter overspanning, waardoor in één arbeidsgang twee appartementen overspannen konden worden. Een primeur voor Nederland, die bovendien diverse projectvoordelen opleverde. “Door de grootte van de tunnel kon niet alleen sneller gewerkt worden, maar is ook meer indelingsvrijheid in de appartementen gecreëerd”, vertelt Bert Offringa, Projectleider bij ingenieursbureau SWINN, die tevens de uitdagingen van het systeem aanhaalt. “Bij tunnelgietbouw wordt al een dag na het storten de tunnelbekisting naar buiten getrokken. Doorbuiging ligt in dat geval op de loer. Om dit te voorkomen en om een optimale verharding en stijfheid te borgen, is de betonsamenstelling van cruciaal belang. Om hier goed invulling aan te geven, hebben we zeer nauw met de tunnelbouwer overlegd.”

Betonconstructie
SWINN was in dit project verantwoordelijk voor het opzetten en uitwerken van de complete hoofddraagconstructie. “In opdracht van de ontwikkelcombinatie hebben wij het constructieve ontwerp, de berekeningen en de tekeningen voor de President verzorgd. Vanaf de eerste schets tot en met de uitvoeringsfase”, vertelt Offringa. “Bovendien hebben wij onze bijdrage geleverd aan een nieuw ophangsysteem voor de sgraffito. Tijdens de uitvoering hadden wij met name een controlerende rol; we hebben toegezien of alle wapening conform ons constructieontwerp is aangebracht. Het complete ontwerp voor het woongebouw is uitgewerkt in BIM, waarbij we in één model hebben samengewerkt met de architect, installatie-adviseur, aannemer en diverse leveranciers.”

De draagstructuur van de President wordt gevormd door betonvloeren en betonnen woningscheidende wanden. “Het woongebouw bestaat uit een laagbouw met 10 bouwlagen en een hoogbouw met 16 lagen. Daartussen is een dilatatie voorzien, om te grote spanningen tussen de bouwdelen te voorkomen. De laagbouw wordt gestabiliseerd door het betonskelet – dus vanuit de buigstijve knopen tussen de wanden en vloeren. Voor de hoogbouw hebben we een extra stabiliteitswand toegevoegd.”

Complex bouwputontwerp
Vanwege de uitstekende vaste grondslag kon het appartementengebouw volledig op staal gefundeerd worden. “Palen waren niet nodig”, aldus Offringa. “Bovenop de funderingslaag hebben we twee parkeerlagen voorzien. Vanwege de rijbaan ontstond een grote opening in de wand. Een juiste belastingafdracht vanuit de woningen naar de penanten in de parkeerkelder en belastinginleiding naar de zandlaag waren dan ook belangrijke aandachtspunten tijdens de uitwerking.” De parkeergarage is vlak naast een belending gerealiseerd, wat tevens gevolgen had voor het bouwputontwerp. “De onderste laag van de parkeergarage hebben we 5 meter teruggehouden van de belending, zodat we een goede damwand konden realiseren. In overleg met de grondwerker is gekozen voor een CSM (Cutter-Soil-Mix) wand, die trillingsvrij kan worden ingebracht en een optimale stijfheid garandeert. Hierdoor wordt de invloed van de bouwput op de belending zoveel mogelijk beperkt.”