Project

Jachtclubhuis

Het nieuwe, drijvende clubhuis, dat centraal in de haven ligt, heeft een mooie clubruimte met daar bovenop een dakterras.

Locatie:
Scheveningen
Opdrachtgever:
Jachtclub Scheveningen
Architect:
Studio Komma Architectuur - Den Haag
Aannemer:
Verbakel Bouwbedrijf - Poeldijk

Projectinformatie

Het nieuwe drijvende clubhuis van Jachtclub Scheveningen is opgeleverd. Het is een energieneutraal drijvend bouwwerk dat in het midden van de Scheveningse Tweede Haven ligt.

Samen met Studio Komma architectuur hebben wij dit unieke clubhuis ontworpen. Het bouwwerk is een stapeling van een drijfbak, een clubhuis en een panoramisch terras. In de drijfbak, die zich voor het grootste deel onder de waterlijn bevindt, heeft o.a. de techniek en het sanitair een plek gekregen.

Technisch uitdagend

Het project was (balans)technisch uitdagend door de grote omvang van deze drijfbak van 12 bij 22 meter, in combinatie met de ligging in een getijhaven.

De uitdaging was niet alleen het zoeken van de omvang limieten waarmee diverse sluiswerken gepasseerd moesten worden tijdens het transport. Maar deze lag vooral in de combinatie van de asymmetrische opbouw en de ligging in een getijdenhaven (met in- en uitstromend zeewater). Dit maakt het noodzakelijk om nauwgezet gewicht te verdelen om disbalans tegen te gaan. Doordat het een zeehaven betreft beweegt het bouwwerk enkele meters mee met het getij en is daarom flexibel verankerd in de havenbodem met twee steigerpalen. Ook de installaties zijn middels flexibele verbindingen met de wal verbonden.

Samen met De Blauwe Wimpel, die gespecialiseerd is in het bouwen van betonbakken, hebben wij de betonnen drijfbak ontworpen en uitgewerkt tot productieberekeningen en -tekeningen. Door de excentriciteit van het zwaartepunt van de bovenbouw en de inrichting hebben de kopwanden een verschillende dikte gekregen om in de eindsituatie mooi horizontaal te liggen. De buitenwanden en de bodem van de bak zijn in één keer gestort met zelfverdichtend beton. Hierdoor is, in combinatie met de fijnmazige relatief zware wapening en een speciaal betonmengsel, een gegarandeerde waterdichte bak gemaakt die ook nog eens tegen zeewater bestand is.

Energieneutraal

Passend bij de tijdgeest speelt duurzaamheid in het project een voorname rol. De drijvende vorm in combinatie met de ligging stelde het ontwerpteam voor een aantal stevige uitdagingen, maar het is gelukt om een energieneutraal gebouw te realiseren. Een belangrijke bijdrage hieraan levert de warmtepomp die in de drijfbak is verwerkt, en die gebruik maakt van de constante temperatuur van het zeewater.