Project

Pulse

Pulse is een multifunctioneel woongebouw van 25.500 m² met 219 appartementen verdeeld over 2 torens met in de plint o.a. horeca, een museum en retail.

Locatie:
Amsterdam
Opdrachtgever:
Wonam - Amsterdam
Architect:
Benthem Crouwel Architects - Amsterdam
Aannemer:
Bouwcombinatie De Nijs - UBA - Uithoorn

Projectinformatie

Herkenbare bakens

De twee woontorens van Pulse vormen herkenbare bakens in het gebied en bieden een prachtig uitzicht over landelijk Noord, Amsterdam en het IJ. De torens worden door laagbouw met elkaar verbonden, die ruimte biedt aan 4.000 m² kantoorruimte, expositieruimte, restaurants, winkels en een expositieruimte. Voor de werkers een eet-, drink- en ontmoetingsplek, voor bewoners een gezellige plek, zowel overdag als ’s avonds. Door de mix aan functies is er een hoge mate van sociale controle in het stationsgebied gedurende de hele dag.

Uitkragingen en constructieve uitdagingen

De laagste woontoren, van 45 meter, was het meest complex met een uitkraging naar twee zijden. Door een hybride constructie van staal en beton is een uitkraging van 3,90 meter van de kopgevel gerealiseerd. Aan de kant van het busstation kraagt het gebouw 7 meter uit. Deze uitkraging is gerealiseerd door gebruik te maken van de betonnen scheidingswanden van de woningen.
Wij hebben in het ontwerp bewust gekozen voor gewichtsbesparende vloeren in de uitkragingen en voor massieve vloeren voor het overige deel. Dit zorgt ervoor dat het gebouw in balans is.
De tweede woontoren in het project van 75 meter hoog heeft een fraaie insnoering op de 13e verdieping.

Fundering en draagvermogen

De aanwezigheid van de Eemkleilaag onder de draagkrachtige zandlaag zorgde voor extra zetting van deze zandlaag met het bovenliggende gebouw. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de beste manier om dit gebouw te funderen. Samen met Crux is, aan de hand van Plaxis-berekeningen, gekozen voor een uitgekiende palenconfiguratie op de tweede zandlaag. Hiermee is een evenwichtige oplossing gerealiseerd voor de fundering van het project waarbij de lange termijn zettingen niet zorgen voor scheefstand van de torens.

Duurzame oplossingen ruimschoots toegepast

Er zijn meer dan 2000 zonnepanelen in de gevel verwerkt om aan de duurzaamheidseisen tegemoet te komen. Ook in het metselwerk van de gevels, tussen de kozijnen, zijn pv-panelen verwerkt. Deze zijn nauwelijks zichtbaar en leveren het gebouw meer energie dan dat er gebruikt wordt.