Project

Pulse

Pulse is een multifunctioneel woongebouw van 25.500 m² met 219 appartementen verdeeld over 2 torens met in de plint o.a. horeca, een museum en retail.

Locatie:
Amsterdam
Opdrachtgever:
Wonam - Amsterdam
Architect:
Benthem Crouwel Architects - Amsterdam
Aannemer:
Bouwcombinatie De Nijs - UBA - Uithoorn

Projectinformatie

Uitkragingen en constructieve uitdagingen

SWINN heeft gewerkt aan de constructie van de twee woontorens. Typerend aan de torens zijn de uitkragingen en over het algemeen geldt: hoe groter de uitkraging hoe groter de uitdaging. Wij hebben hierbij naar slimme oplossingen gezocht en deze ook gevonden.

Bij de kleinere woontoren, van 45 meter, zal door een hybride constructie van staal en beton een uitkraging van 3,90 meter van de kopgevel worden gerealiseerd. Aan de kant van het busstation komt een uitkraging van maar liefst 6 meter. Deze wordt geheel opgevangen door de betonnen scheidingswanden van de woningen. Wij hebben in het ontwerp bewust gekozen voor gewichtsbesparende vloeren in de uitkragingen en voor massieve vloeren voor het overige deel. Dit zorgt voor een goede balans in het gebouw, die geen trek uitoefent op de palen. De tweede woontoren in het project wordt 75 meter hoog en krijgt een fraaie insnoering op de 13e verdieping.

Fundering en draagvermogen

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de beste manier om dit gebouw te funderen. Samen met Crux is, aan de hand van Plaxis-berekeningen, gekozen voor een uitgekiende palenconfiguratie op de tweede zandlaag. Door voldoende spreiding van de belasting en een juist inheiniveau is een evenwichtige oplossing gerealiseerd voor de fundering van het project.