Project

Winkelcentrum De Mare

Het winkelcentrum is met ca. 5.500 m² bvo uitgebreid, waarbij boven het winkelcentrum 63 woningen zijn gerealiseerd in 2 woontorens van 8 bouwlagen.

Locatie:
Alkmaar
Opdrachtgever:
ING Real Estate Development NL - Den Haag
Architect:
Bonnema Architecten - Hurdegaryp
Aannemer:
BAM Utiliteitsbouw B.V. - Alkmaar