Project

Woonwijk Woerden Centraal

Een nieuwe wijk met een mix van grondgebonden woningen, vijf appartementengebouwen en een parkeergarage op maaiveldniveau naast het spoor.

Locatie:
Woerden
Opdrachtgever:
Hollands Midden - Zegveld
Architect:
Venster Architekten - Gouda samen met Kuiper Compagnons - Rotterdam en KOW Architectuur - Den Haag
Aannemer:
Bolton Ontwikkeling - Woerden

Projectinformatie

Op het voormalige Campinaterrein in Woerden is recent woonwijk Woerden Centraal opgeleverd. De wijk omvat een mix van grondgebonden woningen, vijf appartementengebouwen en een parkeergarage op maaiveldniveau, die gefaseerd zijn gerealiseerd. In opdracht van Hollands Midden/Bolton Ontwikkeling was SWINN verantwoordelijk voor het opzetten en uitwerken van de hoofddraagconstructies. Daarbij werd het ingenieursbureau met verschillende uitdagingen geconfronteerd.

“Alle grondgebonden woningen zijn ontwikkeld op basis van het Bolton à la Carte principe”, vertelt Erik Verweij, projectleider bij SWINN. “Het ontwerp van de woningen lag volledig in handen van de bewoners, die naast de woningbreedte en -diepte ook het aantal woonlagen en hun eigen kleur steen, type kap en deur mochten bepalen. Voor iedere woning hebben we een separate hoofddraagconstructie uitgewerkt en berekend. Alle woningen zijn opgebouwd uit prefab betonwanden en kanaalplaatvloeren, die just-in-time op het project zijn aangeleverd.”

‘Icoon’ Le Perron

De vijf appartementengebouwen zijn bovenop een parkeergarage gerealiseerd. “Net als de woningen zijn ook de appartementengebouwen uniek”, vertelt Verweij. *“Zo wordt één gebouw verhuurd aan een zorginstelling voor mensen met een beperking. Dit gebouw bevat 32 zorgappartementen die in de toekomst eenvoudig omgebouwd kunnen worden naar reguliere appartementen. Woongebouw Le Perron – dat het sluitstuk van Woerden Centraal betrof en een ‘icoon’ voor de stad moest worden – is uitgevoerd met een complexe gevel met diverse uitkragingen en setbacks, die bijzondere eisen stelden aan de draag- en stabiliteitsstructuur.”

Steigerloos bouwen

De hoofddraagconstructie voor alle appartementengebouwen is opgebouwd uit een volledig betonskelet. “Waar de eerste vier appartementengebouwen zijn afgewerkt met traditioneel metselwerk, heeft Le Perron een volledig prefab betonnen sandwichgevel gekregen waarvan de buitenbladen zijn voorzien van steenstrips”, vertelt Verweij. “De mix van dragende en niet-dragende elementen en het samenspel hiertussen zijn zodanig vanuit het voorontwerp met Bolton, Venster Architekten en leverancier Hibex afgestemd, dat er zonder steigers gebouwd kon worden en de afbouwtijd beperkt werd. Alle hoofddraagconstructies zijn vanaf het definitief ontwerp tot en met uitvoeringsgereed ontwerp volledig in 3D uitgewerkt.”