Een complex gebouw met een complexe constructie

gepubliceerd op:

In anderhalf jaar tijd is het winkelpand van C&A aan het 18 Septemberplein in Eindhoven grondig verbouwd. Het gebouw uit 1967, met een BVO van 9.600 m², is niet alleen efficiënter ingedeeld, maar ook flink uitgebreid. Door nieuw te bouwen, maar ook door een aantal aangrenzende winkelpanden bij de ruimte te betrekken is ruimte ontstaan voor de komst van o.a. de Hema en beautymerk Rituals.

In opdracht van Redevco, de vastgoedtak van de familie Brenninkmeijer, eigenaar van C&A, heeft SWINN niet alleen de constructieve haalbaarheid van de verbouwplannen getoetst, maar ook het ontwerp voor de nieuwe constructies voor dit winkelpand gemaakt.

Verzwaring bestaande constructie zoveel mogelijk vermeden

“In het bestaande gebouw zijn alle roltrappen verplaatst en nieuwe liften toegevoegd”, vertelt Bert Offringa, raadgevend ingenieur/projectleider bij SWINN. “Hierdoor moesten nieuwe sparingen in de verdiepingsvloeren worden gemaakt, die door ons zijn uitgewerkt en constructief zijn gecontroleerd. Bovendien is op diverse plekken de kolomstructuur aangepast, om een betere indeling mogelijk te maken.”

De verbouwing is zodanig berekend en uitgevoerd dat gewichtstoename op cruciale plaatsen werd voorkomen. Hierdoor is verzwaring van de bestaande constructie zoveel mogelijk vermeden. “Vanaf de begane grond zijn diverse raveelconstructies/stalen liggers aangebracht en gekoppeld aan de bestaande constructie. Hierdoor kon men sparingen aanbrengen in de verdiepingsvloeren, zonder dat aanvullende kolommen nodig waren.” In de kelder onder de uitbreiding zijn wel enkele betonwanden toegevoegd, om de nieuwe belastingen correct over de fundering te verspreiden.

Onze expertise is op tal van vlakken benut

In onze publicatie van het zojuist verschenen vakblad Stedenbouw leest u verder hoe onze expertise op tal van vlakken is benut.