Nieuw Apotheekgebouw op bestaand fundament

gepubliceerd op:

In de afgelopen jaren stond het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam in het teken van renovatie, verbouwing en nieuwbouw. Het nieuwe apotheekgebouw is het sluitstuk van de grondige renovatie.

In nauwe afstemming met het ziekenhuis en architectenbureau Gortemaker Algra Feenstra hebben wij de constructie voor het apotheekgebouw ontworpen.

Een ontwerp met uitdagingen

‘In overleg met het AvL ziekenhuis is besloten om de bestaande kelder te behouden, zodat geen bouwput met bemaling nodig was. Bovendien konden de aansluitingen op de naastgelegen kelders intact blijven, zonder aanvullende voorzieningen. Echter brengt het bouwen op een bestaande kelder wel constructieve uitdagingen met zich mee…’ vertelt Boris Nieuwpoort, directeur van SWINN.

De nieuwbouw is gerealiseerd tussen twee gehandhaafde gebouwen. ‘Constructief hadden we in de grond te maken met onder andere:

Daarnaast stond de draagstructuur van de bovenbouw op gespannen voet met de fundatie’. aldus Boris.

De dragende achterwand van de nieuwbouw staat namelijk direct tegen een bestaand gebouw. De oude palen onder deze nieuwe achterwand zijn zoveel mogelijk benut, maar vanwege de grotere belasting waren nieuwe palen onvermijdelijk. Deze zijn op afstand van de bestaande palen gezet. Dankzij nieuwe wandschijven in de kelder gaat de kracht nu naar de nieuwe palen.

Draagstructuur zorgt voor flexibiliteit

Om invulling te geven aan de gewenste flexibiliteit, heeft SWINN gekozen voor een raster van 9m in combinatie met gewichtbesparende breedplaatvloeren. Hierdoor zijn slechts 5 kolommen in het gebouw nodig en wordt een maximale indelings- en installatievrijheid geboden.

Artikel in Stedenbouw

Meer over ons 3D-rekenmodel, de hoofddraagconstructie en een kolomvrije overspanning van 18m leest u in onze publicatie van het zojuist verschenen vakblad Stedenbouw.