Steeds op zoek naar het optimum

gepubliceerd op:

‘Steeds op zoek naar het optimum in architectuur, constructieve eisen, maakbaarheid en prijs’, dat is waar wij als SWINN voor staan en sluit aan bij onze kernwaarden: deskundig, betrokken en inventief.

SWINN is een middelgroot ingenieursbureau en bestaat 47 jaar. De ruim 30 medewerkers inclusief de drie directieleden Jaap Westerman, Hushang Ulfati en Boris Nieuwpoort zijn erg betrokken bij al onze projecten en opdrachtgevers.

Constructief ontwerpen

Constructief ontwerpen volgens SWINN is het functioneel, duurzaam en tegen de laagste kosten mogelijk maken van ieder architectonisch ontwerp. Deze visie is één van onze belangrijkste uitgangspunten en zit verweven in onze ontwerpaanpak.

Integraliteit

Wij zoeken tijdens het ontwerpproces altijd de integraliteit om het optimum tussen alle verschillende disciplines te borgen. Elke constructieve keuze heeft immers gevolgen voor de andere elementen. Dit leidt iedere keer weer tot betere eindresultaten.

BIM

Wanneer we praten over integraal ontwerpen, kunnen we niet om BIM heen. Dankzij BIM worden projecten steeds meer gelijktijdig ontwikkeld, in nauwe samenwerking met de betrokken ontwerppartijen. Dit vraagt om gelijkwaardigheid in samenwerken, met respect voor elkaars rol én taken.

Duurzaamheid; respect voor mens en milieu

Ook voor ons staat het respect voor mens en milieu voorop en streven wij samen met het ontwerpteam naar het duurzaam bouwen. Vanuit onze discipline richten wij onze aandacht op materiaalkeuzes, materiaalsamenstellingen en de constructieve flexibiliteit van het gebouw.

In het zojuist verschenen vakblad Stedenbouw leest u ons volledige verhaal met inspirerende voorbeelden SWINN publicatie.