Project

HIER!

Twee woontorens met 7 en 19 woonlagen met een bvo van ca. 16.000 m² en een ondergrondse parkeergarage van ca. 3.000 m² met een eigen entreegebouw.

Locatie:
Amersfoort
Opdrachtgever:
HIER! VOF - Amersfoort
Architect:
01-10 Architecten - Rotterdam
Aannemer:
Bouwbedrijf Van de Ven - Veghel

Projectinformatie

Deze selectie werd gewonnen door een integrale visie aan te bieden voor een lastige locatie waar standaard oplossingen niet voldeden. Voor de opdrachtgevers-combinatie van Schoonderbeek Bouw en Profund Vastgoedontwikkeling, beiden lokale ondernemingen uit Amersfoort, hebben we met 01-10 Architecten eerst op analytische wijze de complicaties en potenties van de locatie onderzocht. In intensief overleg met de gemeente zijn daarna de nieuwe kaders vastgesteld waarbinnen we voor Amersfoort tot dusver ongekende bouwhoogtes kunnen gaan realiseren.

Het ontwerp

Constructief worden de woontorens opgetrokken met een betonconstructie, bestaande uit betonnen wanden en vloeren en prefab betonnen balkons. Door te spelen met raamopeningen ontstaat plasticiteit in het gevelbeeld.
Uitgangspunt bij het ontwerp is dat er getunneld kan worden. De torens worden gefundeerd op een paalfundering. De tussenliggende parkeergarage wordt ook in het werk gestort. Dit onderdeel kan “op staal” worden gefundeerd. Hierbij is het belangrijk dat er voldoende gewicht aanwezig is zodat de kelder niet kan opdrijven.