Project

Hoofdkantoor en audiologisch centrum Auris

Het nieuwe gebouw, ca. 3.000 m² bvo, heeft naast een parkeergarage diverse kantoorfuncties en 20 hoogwaardige akoestische spreek- & onderzoekskamers.

Locatie:
Rotterdam
Opdrachtgever:
Koninklijke Auris Groep - Rotterdam
Architect:
Ector Hoogstad - Rotterdam
Aannemer:
Van Zanten Bouw - Vlaardingen

Projectinformatie

Horen en spreken
De Koninklijke Auris Groep is een organisatie die onderwijs, begeleiding en zorg biedt aan mensen met gehoor-, spraak- en taalmoeilijkheden. De stichting en het plein zijn beide vernoemd naar Johan Conrad Amman (1660-1724), die doof geboren werd, maar toch leerde spreken. Na enkele jaren in Gouda gehuisvest te zijn, keert de stichting nu terug naar de plek waar ook de voorloper van de Auris Groep gevestigd was, het Ammanplein in Rotterdam.

Grote overspanningen
SWINN is gevraagd om voor het nieuwe audiologisch centrum een passend constructief ontwerp te maken. Op basis van de gevraagde flexibiliteit en de geplande stapeling van de parkeergarage en kantoren, heeft SWINN haar expertise ingezet om een draagconstructie te ontwerpen met grote overspanningen. De ingenieuze overspanningen bestaan uit een hybride constructie van staal en prefab beton. Hierbij is goed gelet op een optimale indeling voor zowel de kantoren als de parkeergarage.

Omvang
Het nieuwe gebouw heeft een bruto vloeroppervlak van circa 3.000 m2. In het gebouw zijn, naast een parkeergarage met 22 parkeerplaatsen, diverse kantoorfuncties en 20 hoogwaardige akoestische spreek- en onderzoekskamers gerealiseerd.