Project

Leytsche Hof

153 woningen in 5 losse gebouwen en één woontoren met 14 bouwlagen. De parkeergarage ligt onder het centrale leefdek met tuinen.

Locatie:
Leidschendam
Opdrachtgever:
Combinatie BPD - Amsterdam en Schouten - Leidschendam
Architect:
KOW Concepts Design Development - Den Haag
Aannemer:
Schouten - Leidschendam

Projectinformatie

Deze zomer wordt gestart met de bouw van woningbouwproject Leytsche Hof in Leidschendam. Het project omvat 153 woningen rond een binnenhof en is ontworpen door KOW en RRog.

Leytsche Hof bestaat uit appartementen, herenhuizen en boven-benedenwoningen en is ontworpen als een semigesloten bouwblok bestaande uit vijf verschillende gebouwen en een woontoren met 14 bouwlagen.
Het groene en waterrijke binnenhof is klimaat adaptief en waterbergend met een bassin goed voor de berging van 75.000 liter hemelwater.
Hieronder komt een 2-laagse parkeergarage met plaats voor 160 auto’s.

De constructie van het project
Door de 5 verschillende bouwblokken in een carrévorm, een daktuin en parkeren in één en deels twee lagen is dit constructief gezien een complexer project geworden dan het lijkt. Met name de niet-haakse aansluitingen tussen de bouwblokken en het realiseren van voldoende parkeerplaatsen was een interessante puzzel.
Door het toepassen van wandliggers waaraan de vloer van de daktuin met een randbalk is opgehangen, is vrijheid voor het parkeren ontstaan. Verder krijgen alle woningen breedplaatvloeren. De vloer van de daktuin is opgebouwd uit kanaalplaten en stalen liggers op betonkolommen.

Sluitstuk transformatie centrum Leidschendam
Het centrum van Leidschendam heeft de afgelopen jaren een transformatie ondergaan tot een aantrekkelijk centrum met heldere gesloten bouwblokken met een pandsgewijze opbouw. Leytsche Hof vormt het sluitstuk van deze ontwikkeling. De 14-laagse toren op de hoek van de Oude Trambaan en Rijnlandstraat markeert de entree naar het centrum en draagt zo bij aan het nieuwe elan van Leidschendam.