Project

Vergistingsreactoren

Twee grote vergistingsreactoren op een goede fundering vormen het hart van de installatie waarmee Croda deels haar eigen energie levert.

Locatie:
Gouda
Opdrachtgever:
Croda Nederland B.V. - Gouda

BEKIJK DE VIDEO

Ir. Danny Zwakhals, site engineering manager projects

“Om aardgas te sparen maakt Croda vanaf half 2016 biogas vanuit het bij-product glycerine. SWINN heeft de civiele kant van het project voor haar rekening genomen met de bekende door ons gewaardeerde inbreng.”

Ir. Danny Zwakhals, site engineering manager projectsCroda Nederland b.v.

Projectinformatie

Eigen energie uit een bijproduct.

Croda, opgericht in 1925, maakt chemische producten waar industrie en consumenten wereldwijd gebruik van maken. Voor één van de nieuwere producten ontstaat glycerine als bijproduct. Door innovatie gedreven, heeft Croda besloten dit glycerine met behulp van anaerobe vergisting om te zetten tot biogas voor eigen gebruik. Hierdoor wordt flink bespaard op de energiekosten en levert het een CO2 reductie op van 25%.

Voor de plaatsing van de vergistingsreactoren deed Croda een beroep op de jarenlange duurzame samenwerking tussen SWINN en Croda en vroeg om constructief advies. De twee cilindrische objecten, elk met een diameter van 15 meter en een hoogte van 20 meter, vereisen logischerwijs een goede fundering. In de waterkering aan de IJsseldijk, waarop de reactoren geplaatst moesten worden, mogen geen bestaande palen verwijderd worden. 

Er is gekozen voor een speciaal trillingsvrij paalsysteem met paallengten van 16,5 tot 18,5 meter. Dit is uiteraard met Rijkswaterstaat afgestemd.

SWINN heeft daarnaast een 3D-model gemaakt waarin alle aan- en afvoer van kabels en leidingen zijn opgenomen. De ontwerpen van de leidingbruggen, bordessen en trappen zijn vervolgens met het pipingmodel van de vergistingsreactoren samengevoegd. Zo is zorgvuldig gecontroleerd of er geen knelpunten zouden ontstaan. Deze clash controle wordt uitgevoerd in ieder 3D model dat SWINN maakt.

Na een eerste samenwerking wordt SWINN dikwijls opnieuw gevraagd, omdat de medewerkers grote kennis hebben van de dossiers van hun klanten. De investering in samenwerken en het opbouwen van een duurzame relatie behoren tot de kernwaarden van SWINN. De condities van het terrein van Croda en de gestelde bouweisen waren dus zeer bekend. De samenwerking resulteert erin dat Croda ontzorgd wordt in de bouwkundige en constructieve ontwikkeling. Hierdoor kan het zich volledig richten op zijn eigen processen en bedrijfsvoering.